Tuber nitidum Vittadnini 1831

Syn. Tuber rufum var. nitidum (Vittad.) E. Fischer, 1897; Tuber rufum f. nitidum (Vittad.) Montecchi & Lazzari, 1993
Poz. Syst. Tuberaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Dojrzałe owocniki
Gleba dojrzałych owocników
Grupa dojrzałych owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Dojrzałe owocniki

 

Owocniki bulwiaste, o regularnych owalnych lub kulistych kształtach, rzadziej nieregularne, guzowate, zrośnięte 1-3 cm. Za młodu kremowe, potem jaskrawożółte do żółto-pomarańczowych, lśniące. Powierzchnia owocnika gładka, miejscami co najwyżej nieco chropowata. Gleba za młodu biała, potem morelowa, w końcu brązowa, bez tonów szarości. Poprzecinana białymi żyłkami tworzącymi w miarę regularny, marmurkowaty wzór. Miąższ twardy, zwarty o intensywnym, ostrawym smaku i nieznacznym zapachu wędlin.

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w workach

 

Perydium o grubości 200-300 μm. Na przekroju lekko chropowate lub gładkie. Perydium zbudowane z dwóch warstw. Zewnętrzna warstwa - suprapellis - to grubościenne, wybarwione komórki o średnicy 10-18 μm, wewnętrzna część perydium - subpellis - to plektenchymatyczne strzępki, hialinowe, cienkościenne o średnicy 2-6 μm. Warstwa zbudowana z komórek bardzo cienka 40-60 μm  Worki owalne, rzadziej kuliste zawsze z trzonkami o różnej długości 10-45 μm. Wielkość worków 50-90 x 40-70 μm. Worki 1-4 zarodnikowe, rzadko 5-zarodnikowe. Zarodniki elipsoidalne do szerokoelipsoidalnych, żółtawe do żółto-brązowych. Wielkość zarodników 25-35 x 15-25 μm, Q= 1,3-1,6. Zarodniki pokryte zaostrzonymi kolcami o długości 1-4 μm.

 

Szczegóły budowy dwuwarstwowego perydium T.nitidum

SIEDLISKO

 

Tuber nitidum preferuje podobne siedliska jak T. rufum choć ma nieco bardziej restrykcyjne wymagania glebowe. Wszystkie pięć kolekcji zebranych od 2009 roku znaleziono na wapiennych wzgórzach Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidu Małego, w miejscach pozbawionych roślinności zielnej, w bogatej rędzinie przemieszanej z rumoszem skalnym. Owocniki wyrastały w powierzchniowej warstwie gleby, a na jednym stanowisku wyrastały semihypogeicznie. Owocniki mikoryzowały z Corylus avellana, Tilia cordata i Carpinus betulus. Gatunek letnio-jesienny. Dojrzałe owocniki można znaleźć od czerwca do października.

 

WYSTĘPOWANIE

 

Tuber nitidum jest znana z obszaru Polski z kilku historycznych stanowisk. Znaleziska autora to pierwsze współczesne stanowiska tego gatunku. Prawdopodobnie T. nitidum bywa znajdowana znacznie częściej ale jest oznaczana jako T. rufum w szerokim ujęciu. Znana z krajów Europy środkowej i północnej, jednak nigdzie nie jest zbyt częstym gatunkiem.


Wyżyna Śląska – DE22, Świerklaniec k. Bytomia, Sierpień 2009
Wyżyna Śląska – DF 02, Psary k. Tarnowskich Gór, Październik 2009
Beskid Mały – DF 85, Inwałd k. Wadowic, Lipiec 2010
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF 66, Babice k. Chrzanowa, Lipiec 2014
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF25, Niegowonice k. Zawiercia, Czerwiec 2017

UWAGI

Grupa młodych owocników

 

Polska nazwa tego gatunku to trufla lśniąca.
Tuber nitidum jest gatunkiem nie uznawanym przez wielu autorów. Bywa ujmowana jako forma lub odmiana T. rufum czy wręcz z nią synonimizowana. Trudności w rozróżnieniu tych dwóch taksonów nie są - zdaniem autora - wystarczającym powodem do tak szerokiego ujęcia. Do momentu kompleksowych badań genetycznych, dużej ilości kolekcji z wielu różnych lokalizacji, jako obowiązujące ujęcie taksonomiczne uznajemy Index Fungorum.
Kolekcje zebrane na obszarze Polski prezentują szereg cech pozwalających dość jednoznacznie rozróżnić T. rufum oraz problematyczne w jej kontekście T. nitidum oraz T. ferrugineum. Poniżej porównanie wybranych cech tych trzech taksonów na podstawie kolekcji zebranych w Polsce.

 

 
Tuber rufum
Tuber nitidum
Tuber ferrugineum
Dojrzałe owocniki
Powierzchnia owocnika x40
Przekrój perydium x100
Przekrój perydium x400
Zarodniki x400