Tuber borchii Vittadini 1831

Syn. Tuber albidum Pico 1788; Rhizopogon borchii (Vittad.) Rabenh. 1844
Poz. Syst. Tuberaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Grupa młodych owocników
Grupa dojrzałych owocników
Gleba dojrzałego owocnika

 

CECHY MAKROSKOPOWE

 

Owocniki bulwiaste, nieregularne, guzowate, czasem zrośnięte. Wielkość dojrzałych owocników 2-6 cm. W warunkach polskich dojrzałe owocniki często nie przekraczają 2 cm średnicy. Powierzchnia owocnika brudnobiała, ochrowa, czasem z tonami żółtymi lub brązowo-czerwonymi. Za młodu owocniki pokryte włoskami, sprawiając wrażenie zamszowatych, potem gładkie, matowe. Gleba za młodu biała, potem szaro-brązowa, w okresie pełnej dojrzałości czerwono-brązowa, poprzecinana białymi żyłkami tworzącymi nieregularny, marmurkowy wzór. Miąższ twardy, zwarty o przyjemnym, orzechowym posmaku i delikatnym zapachu typowym dla czarnych, jadalnych trufli. W aromacie okazów znalezionych wczesną wiosną często można wyróżnić zapach czosnku.

 

Grupy dojrzałych owocników

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w workach

 

Perydium niezbyt grube 50-150 μm, pseudoparenchymatyczne, zbudowane z kulistych komórek o średniej wielkości 10-20 μm. Charakterystyczne jest występowanie pojedynczych,  bardzo dużych, odseparowanych komórek o wielkości 20-45 μm. Perydium w młodych okazach pokryte dermatocystydami włoskowymi o średniej wielkości 30-60 x 2-5 μm, hialinowymi, lekko zaostrzonymi, nieseptowanymi, lub co najwyżej z 1-2 septami. Włoski bardzo szybko się wykruszają. W owocnikach dojrzałych można natomiast zaobserwować na powierzchni perydium obłamane podstawy dermatocystyd. Worki owalne, rzadziej kuliste na krótkich trzonkach lub siedzące. Wielkość worków 60-100 x 50-80 μm. Worki 1-4 zarodnikowe, rzadziej 5 zarodnikowe (w jednym z okazów zaobserwowano kilka worków zawierających 6 zarodników). Zarodniki elipsoidalne, żółto-brązowe do czerwono-brązowych. Wielkość zarodników 20-50 x 18-42 μm, Q = 1,2-1,6. Zarodniki pokryte wyraźną siateczką poligonalnych alweoli o średniej wielkości 3-6 μm. Na dłuższej przekątnej zarodnika najczęściej (3)4-7 alweoli.

Szczegóły budowy perydium T.borchii z widocznymi, pojedynczymi, dużymi komórkami.
Dermatocystydy perydialne i ich pozostałości
Zarodniki

SIEDLISKO

 

Tuber borchii preferuje żyzne, bogate w składniki odżywcze gleby czarnoziemne, brunatnoziemne i rędzinowe. Wyrasta w warstwie humusu, do 5-8 centymetrów w głąb gleby. Mikoryzuje z wieloma gatunkami drzew liściastych, a w Europie południowej znajdowana także pod drzewami iglastymi. Owocniki pojawiają się jesienią, a szczyt dojrzałości przypada na miesiące zimowe grudzień-luty. W polskich warunkach dojrzałe owocniki można zbierać jedynie w trakcie bardzo łagodnych zim o temperaturach powyżej zera. Najbogatsze stanowisko na obszarze Polski odkryto na Wyżynie Śląskiej, w śródpolnym zadrzewieniu w dużym kompleksie sadów, na łagodnym, południowym stoku niewielkiego wzgórza w towarzystwie Tilia sp. i Salix sp. Kilkadziesiąt owocników wyrastało w żyznej glebie rędzinowej o  współczynniku pH 6,8.

 

WYSTĘPOWANIE

 

W Polsce gatunek podawany z kilku historycznych stanowisk. Współcześnie znane jest kilka lokalizacji z obszaru wyżyn środkowej Polski oraz Beskidów. Z względu na późną porę występowania T. borchii nie może zostać uznany za gatunek typowy dla Polski czy też generalnie – dla tej części środkowej Europy która podlega znacznym wpływom zimnego klimatu kontynentalnego. Na południu Europy znajdowany bardzo często. Znany z nielicznych stanowisk w Wielkiej Brytanii, Danii i krajach nadbałtyckich.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF26, Hutki-Kanki k. Olkusza, Grudzień 2008
Wyżyna Śląska – DF02, Psary k. Tarnowskich Gór, Grudzień 2011
Beskid Mały – DF96, Koziniec k. Wadowic, Sierpień 2012
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF66, Bolęcin k. Chrzanowa, Marzec 2014
Wyżyna Kielecko-Sandomierska DE60, Chęciny k. Kielc, Listopad 2019


UWAGI

 

Tuber borchii należy do grupy trufli jadalnych. Mimo niewielkich rozmiarów jest ceniona za swój aromat – jak najbardziej truflowy, ale jednak pozbawiony ostrej, bitumicznej nuty charakterystycznej dla czarnych trufli jadalnych.
Mimo że nie jest to gatunek typowy dla klimatu panującego w Polsce, w ostatnich latach zauważono zdecydowanie bogatsze owocnikowanie na monitorowanych stanowiskach. Również pojedyncze owocniki osiągały większe rozmiary niż w latach poprzednich. To niewątpliwie wpływ szeregu łagodnych zim w ciągu ostatnich lat.
Polska nazwa gatunku to trufla Borcha.