Tuber aestivum (Wulfen) Spreng. 1827

Baz. Lycoperdon aestivum Wulfen 1787; Syn. Rhizopogon aestivus (Wulfen) Fr.1823;Tuber blotii Eudes-Desl. 1824
Poz. Syst. Tuberaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Powierzchnia owocnika - brodawki
Gleba dojrzałego owocnika
Typowe owocniki

 

CECHY MAKROSKOPOWE

 

Owocniki bulwiaste, o regularnych owalnych lub kulistych kształtach, rzadziej nieregularne. Dojrzałe owocniki osiągają wielkość 3-8(15) cm i wagę 0,1–0,8 kg. Wyjątkowo owocniki T. aestivum przekraczają wagę jednego kilograma. W warunkach polskich, w chłodniejszych latach dojrzałe owocniki osiągają zaledwie 1-2 cm średnicy i wagę 0,1 kg. Największy owocnik znaleziony dotąd  na polskich stanowiskach miał średnicę 12 cm i ważył 0,57 kg (Wyżyna Przedborska - DE 59, Dobromierz k. Przedborza, Sierp. 2007). Powierzchnia owocnika brązowa, czasem tabaczkowa, rzadziej czarno-brązowa lub czarna, pokryta brodawkami. Brodawki najczęściej grube, wyraziste, regularnie sześciokątne, piramidalne. Gleba owocników najpierw przeźroczysta, biaława, potem szarawa, szaro-brązowa, w końcu czerwono-brązowa. Gleba poprzecinana licznymi, białymi, nieregularnymi żyłkami tworzącymi marmurkowaty wzór. Miąższ twardy, zwarty, o słodkawym, orzechowym smaku i intensywnym, bitumicznym zapachu typowym dla czarnych trufli.

Grupy owocników z różnych typów siedlisk na obszarze Polski

CECHY MIKROSKOPOWE

 

Perydium 150-300 μm. Pseudoparenchymatyczne, zbudowane z owalnych, grubościennych, zabarwionych na ciemnobrązowo komórek 10-25 μm. W obszarze brodawek komórki mają tendencje do wydłużania się i wzrostu prostopadle do powierzchni owocnika. Worki gruszkowate, rzadziej kuliste na krótkich trzonkach. Wielkość worków 60-110 x 50-90 μm. Worki 2-6 zarodnikowe, rzadko 1-zarodnikowe. Zarodniki elipsoidalne, żółtawe do żółto-brązowych. Wielkość zarodników 22-35 x 12-25 μm, Q=1,3-1,7. Zarodniki pokryte wyraźną siateczką o dużych, wielokątnych alweolach – często niedomkniętych lub wręcz poprzerywanych, o średniej wielkości 4-7 μm. Kąty siateczki wyciągnięte w proste kolce o długości do 1-3 μm. Na dłuższej osi zarodnika 3-5 alweoli.

 

Zarodniki T.aestivum z charakterystycznie niedomkniętymi alweolami.

SIEDLISKO

 

 

Tuber aestivum – podobnie jak inne czarne trufle - występuje wyłącznie w glebach zasobnych w węglan wapnia. W warunkach polskich najczęstszym partnerem mikoryzowym jest Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Corylus avellana i Quercus robur. W Europie gatunek stwierdzony ponadto pod Pinus nigra i Fraxinus excelsior. Stanowiska Tuber aestivum charakteryzują się szeregiem wspólnych cech: bogatą w węglan wapnia glebą, lokalizacją na stokach wzniesień lub wyniosłości terenu najczęściej o wystawie południowej lub południowo-zachodniej. Stanowiska umiejscowione w niezbyt gęstym zadrzewieniu, w miejscach ubogich w roślinność zielną. Owocniki wyrastają 1-5 cm pod powierzchnią gleby, a w miejscach pokrytych grubą warstwą liściastej ściółki często na jej granicy. Dojrzałe owocniki można znaleźć od lipca do października.

WYSTĘPOWANIE

 

Tuber aestivum charakteryzuje się mniejszymi wymaganiami siedliskowymi niż inne gatunki czarnych trufli, z tego względu bywa znajdowana praktycznie w całej Europie - również w krajach leżących w jej północnej części – w Wielkiej Brytanii, Danii czy Szwecji. Znana jest z szeregu stanowisk ze środkowych Niemiec, Czech czy Słowacji. W Europie południowe jest to najczęściej pozyskiwany gatunek czarnej trufli. Na obszarze Polski znaleziona na kilkunastu stanowiskach, co pozwala uznać ten gatunek za umiarkowanie częsty, a w niektórych regionach Polski wręcz pospolity.

Wyżyna Przedborska - DE59, Dobromierz k. Przedborza, Sierpień 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF27, Złożeniec k. Smolenia, Sierpień 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska DF 66, Babice k. Chrzanowa , Listopad 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DE 96, Ludwinów k. Złotego Potoku, Lipiec 2008
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF06, Rzędkowice k. Zawiercia, Wrzesień 2008
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF46, Czyżówka k. Bukowna, Czerwiec 2010
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF58, Będkowice k. Krakowa, Październik 2010
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF66, Bolęcin k. Chrzanowa, Lipiec 2011
Wyżyna Śląska – DF02, Psary k. Tarnowskich Gór, Wrzesień 2011
Niecka Nidziańska – EF 04,Podłęże k. Pińczowa, Czerwiec 2012
Wyżyna Kielecka – EE 83, Chęciny k. Kielc, Lipiec 2014
Beskid Mały – DF 85, Inwałd k. Wadowic, Sierpień 2016
Wyżyna  Śląska – DF33, Grodziec k. Będzina, Sierpień 2018

UWAGI

Porównanie powierzchni owocnika T. aestivum i T.bellonae

 

Gatunek Tuber aestivum był podawany z kilku historycznych stanowisk zestawionych przez (Lubelska 1953). Z punktu dzisiejszej wiedzy na temat występowania tego gatunku w Polsce część z tych stanowisk była prawdopodobna – brak jednak materiałów zielnikowych z jakiegokolwiek z nich. Tuber aestivum została ponownie "odkryta" na obszarze Polski w 2007 roku. W ciągu kilku następnych lat odkrywano nowe stanowiska (Ławrynowicz, Krzyszczyk, Fałdziński, 2008) na całym obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także na Wyżynie Kieleckiej, Przedborskiej, Śląskiej czy Niecce Nidziańskiej. Ciekawostką jest stanowisko (Beskid Mały – DF 85, Inwałd k. Wadowic) gdzie owocniki zlokalizowano w wapiennych frakcjach Beskidów oraz (Wyżyna  Śląska – DF33, Grodziec k. Będzina, Sierpień 2018) zlokalizowane na pararędzinie antropogenicznej w parkowym zadrzewieniu. Zdecydowana większość stanowisk tego gatunku nie ma przypadkowego charakteru. To stałe, prawie zawsze bardzo rozległe, wieloletnie miejsca występowania dużej ilości owocników T. aestivum. Z perspektywy badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat można uznać, że gatunek ten na wapiennych obszarach Polski znajduje w pełni zadowalające warunki do powtarzalnego, corocznego cyklu wegetacyjnego. Tuber aestivum to jeden z najcenniejszych gatunków czarnych trufli, w krajach Europy południowej przemysłowo lub pół-przemysłowo pozyskiwany w celach konsumpcyjnych. W Polsce gatunek ten jest dopuszczony do obrotu handlowego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011. Polska nazwa gatunku to trufla letnia.