.
.
.
.

 

 

Rhizopogon roseolus (Corda) T.Fries (1909)

Syn. Splanchnomyces roseolus Corda. 1837; Rhizopogon luteorubescens Smith 1966
Poz. Syst. Rhizopogonaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

Gleba dojrzałego owocnika
Powierzchnia owocnika
Grupa owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Grupa owocników

 

Owocniki przeważnie regularnie kuliste lub owalne. Wielkość owocników 1-4 cm. Zewnętrzna warstwa perydium za młodu biało-różowa, potem różowa, wreszcie ochrowo-różowa. Powierzchnia perydium wyraźnie łuseczkowata we wszystkich stadiach rozwoju. Perydium na przekroju wyraźnie różowe. Gleba młodych owocników biała, potem jasnożółta, w stadium pełnej dojrzałości żółto-oliwkowa, wreszcie oliwkowa. Gleba starszych owocników często przybiera postać czarnobrązowej mazi. Owocnik na przekroju labiryntowaty, komory hymenialne nieregularne, wydłużone, średniej wielkości. Konsystencja owocników zwarta, sprężysta. Zapach przyjemny, grzybowy, czasem z nutą zapachu czosnku. Smak łagodny, lekko kwaskowaty.

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki R.roseolus

 

Perydium 100-220 μm, plektenchymatyczne. Zbudowane z inkrustowanych, grubościennych, septowanych strzępek 4-9 μm. Ściany strzępek zabarwione na żółto-brązowo. Strzępki gęsto splecione w przebiegu równoległym do powierzchni owocnika (Typ perydium: Roseolus). W starszych owocnikach, w obszarze łuseczek strzępki perydium często prezentują układ trichodermalny. Trama hymenialna i perydialna silnie rozgałęzione, zbudowane z inkrustowanych strzępek z regularnie obecnymi, rozdętymi segmentami 2-15 μm. W strzępkach perydium i tramy obecne liczne kuliste ciałka wypełnione brązową treścią. Podstawki bezbarwne, cienkościenne, wydłużone, cylindryczne, czasem lekko maczugowate, o zmiennej liczbie sterygm 2-12 i średniej wielkości 20-35 x 5-8 μm. Podstawki w dojrzałych okazach kurczą się i zapadają, kosztem rozwoju zarodników. Jest to cecha typowa dla wielu gatunków rodzaju Hymenogaster - w obrębie rodzaju Rhizopogon obserwowana jedynie u R. roseolus. W warstwie hymenialnej występują charakterystyczne brachybazydiole, grubościenne, wielosegmentowe, maczugowate, o średniej wielkości 10-25 x 5-10 μm. Zarodniki za młodu hialinowe, potem jasnożółtawe. Regularnie elipsoidalne, obustronnie obłe, o średniej wielkości 6,2-8,5 x 2,5-3,5 μm, Q=1,9-2,4, Qm=2,1, gładkie, wypełnione jedną lub dwiema kroplami. Zarodniki homogeniczne - brak zarodników anormatywnych w ilościach mających znaczenie jako cecha oznaczeniowa.

Przekrój perydium
Trama hymenialna
Dojrzałe bazydia
Przedojrzałe bazydia w fazie dynamicznego rozwoju zarodników

SIEDLISKO

 

 

 

 

Rhizopogon roseolus rośnie wyłącznie w lasach iglastych lub mieszanych i jest mikoryzowo związana z różnymi gatunkami Pinus. W Ameryce Północnej podawana też pod Pseudotsuga. Preferuje gleby o zwiększonej zawartości węglanu wapnia – zarówno rędzinowe jak i bielicowe - ale również stanowiska o glebach piaszczystych z neutralnym lub nawet nieco kwaśnym pH. Owocniki rozpoczynają wzrost hypogeicznie, po czym w późniejszych fazach wyrastają nad powierzchnię gleby, przechodząc w fazę wzrostu semihypogeicznego. Dojrzałe owocniki można znaleźć od czerwca do listopada. Gatunek charakterystyczny dla niższych położeń - na przedgórzu i w górach bardzo rzadki.

WYSTĘPOWANIE

 

Rhizopogon roseolus znany jest w Polsce z wielu stanowisk zarówno historycznych jak i współczesnych. Gatunek częściej znajdowany na wapiennych obszarach Polski. W Europie znany niemal ze wszystkich krajów. Podawany ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii i Japonii.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF 46, Czyżówka k. Bukowna, Czerwiec 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF 46, Bukowno k. Jaworzna, Czerwiec 2007
Niecka Nidziańska – EF 04, Podłęże k. Pińczowa, Sierpień 2011
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF 27, Złożeniec k. Smolenia, Listopad 2014

 

 

UWAGI

Perydium po reakcji aglutynacji wywołanej odczynnikiem Melzera. Widoczne silnie odbarwione strzępki oraz duże amorficzne ciała formujące się najczęściej na krawędziach perydium i hymenium

 

Rhizopogon roseolus jest gatunkiem o bardzo nieuporządkowanej taksonomii. Tworzy wiele form pośrednich i siedliskowych trudnych do prawidłowego oznaczenia. Wielu autorów traktuje R. roseolus jako gatunek zbiorowy obejmujący szerego taksonów o podobnej morfologii. Wymaga dalszych, wnikliwych badań filogenetycznych. R. roseolus jest cenionym grzybem jadalnym. Polska nazwa tego gatunku to piestrówka różowawa.

Licznie występujące w strukturach owocnika, wypełnione brązową treścią komórki pod wpływem odczynnika Melzera wykazują silną tendencję do aglutynacji - zbijania się w duże amorficzne ciała (do 80-140 μm). Rekacja jest najsilniejsza u gatunków Rhizopogon należących do sekcji Roseoli i jest dobrą cechą morfologiczną pozwalającą na przyporządkowanie badanego okazu do właściwej sekcji.

Perydium Rhizopogon roseolus reprezentuje typ budowy perydium: Roseolus, jako jedną z kluczowych cech oznaczeniowych rodzaju Rhizopogon (Martin 1996). Pozostałe typy budowy perydium to: Luteolus, Abietis, Villosulus oraz Corsicus.

Subhymenium i trama hymenialna oraz charakterystyczne grubościenne brachybazydiole