.
.
.
.

 

 

Rhizopogon abietis A.H.Smith 1966

Poz. Syst. Rhizopogonaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

Grupa dojrzałych owocników
Powierzchnia owocników
Grupa młodych owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

 

Owocniki przeważnie regularnie kuliste lub owalne, o wielkości 1-5 cm. Ubarwienie owocników na przestrzeni cyklu rozwojowego bardzo zmienne. Powierzchnia owocnika za młodu biała, biało-żółta, biało-różowa, z wiekiem prezentuje kombinację barw ochrowych, oliwkowych, brązowych i umbrowych. Gleba młodych owocników biała, biało-żółta, potem oliwkowa do oliwkowo-brązowej. W stadium pełnej dojrzałości umbrowo-brązowa, czasem bordowo-brązowa. Na powierzchni owocnika można zaobserwować pojedyncze, grube, czarne - a rzadziej brązowawe - ryzomorfy. Perydium bardzo nietrwałe, w dojrzałych okazach często niekompletne, podatne na łuszczenie się. Przy lekkim potarciu szybko się ściera. Powierzchnia perydium reaguje z KOH, zabarwiając się na wyraźny różowo-czerwony kolor. Konsystencja owocników zwarta sprężysta. Zapach niewyraźny łagodny, lekko kwiatowy. Smak przyjemny, kwaskowaty. W trakcie suszenia owocniki przybierają delikatną ale wyraźną, różowo-fioletową barwę.

Owocniki na różnych etapach dojrzałości

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki R.abietis

 

Perydium jednorodne, plektenchymatyczne 100-250 μm zbudowane z luźno splecionych strzępek o nieregularnym, chaotycznym przebiegu. Strzępki septowane, hialinowe lub bladożółte o średnicy 3-10 μm, delikatnie inkrustowane brązowawym pigmentem. Trama perydialna i hymenialna zbudowane z hialinowych, cienkościennych strzępek 3-5 μm. Wśród strzępek tramy hymenialnej i tramy perydialnej można zaobserwować liczne oleifera o średnicy 4-15(20) μm wypełnione bladożółtą treścią oraz charakterystyczne partie z rozdętymi do rozmiarów 10-15 μm strzępkami, o pogrubionych ścianach. Bazydia bezbarwne, cienkościenne, cylindryczne o średniej wielkości 20-28 x 3-6 μm. Najczęściej 4 zarodnikowe ale czasem z większą liczbą zarodników. Brachybazydiole liczne, szeroko cylindryczne 12-22 x 10-15 μm. Subhymenium bardzo cienkie, do 15-25 μm, trudne do zaobserwowania, pseudoparenchymatyczne, zbudowane z poligonalnych komórek o średnicy 10-15 μm. Zarodniki za młodu hialinowe, potem jasnożółtawe, elipsoidalne do owalnych, wyraźnie obcięte u podstawy, wypełnione jedną lub dwiema kroplami. Wielkość zarodników 7,2-11,8 x 2,5-5,1 (6,2) µm, średnio 8,8 x 3,8 μm Q=2,0-2,7, Qm=2,3.

Przekrój perydium
Inkrustowane strzępki perydium
Oleifera w tramie hymenialnej
Trama perydialna
Trama hymenialna
Podstawki

SIEDLISKO

 

Rhizopogon abietis rośnie wyłącznie w borach iglastych. Mikoryzuje przede wszystkim z Abies, Picea oraz Pseudotsuga, ale czasem również z innymi drzewami iglastymi. Nie ma zbyt rygorystycznych wymagań glebowych. Znajdowana zarówno w żyznych glebach gliniastych jak i glebach piaszczystych. Jest gatunkiem mocno związanym z siedliskami górskimi, choć bywa też znajdowana w niższych położeniach (w Polsce bogate stanowisko zlokalizowano na obszarze nizinnym). Owocniki wyrastają niezbyt głęboko pod powierzchnią gleby lub płatami mchu. Często w iglastej ściółce, semihypogeicznie. Najczęściej w bardzo licznych grupach. Dojrzałe okazy można zbierać od kwietnia do końca jesieni.

WYSTĘPOWANIE

 

Rhizopogon abietis jest gatunkiem rzadkim. Podawana z nielicznych stanowisk w Europie, z Hiszpanii, Włoch, Austrii oraz krajów skandynawskich. Częściej znajdowana w Ameryce Północnej. W Polsce jest gatunkiem umiarkowanie rzadkim. Zlokalizowana na sześciu stanowiskach, gdzie w większości tworzy bogate i stabilne populacje. Na stanowiskach (Beskid Śląski – DG03, Bystra k. Bielska-Białej) i (Nizina Śląska – CE 77, Szumirad k. Ozimka) w towarzystwie Pseudotsuga menziesii występuje masowo. W momencie zlokalizowania pierwszego stanowiska nie były znane doniesienia o występowaniu tego gatunku na obszarze Polski.

Beskid Mały – DF 96, Koziniec k. Wadowic, Wrzesień 2010
Beskid Śląski DG 01, Kropiowice k. Cieszyna , Listopad 2011
Beskid Zachodni – DG16, Zawoja k. Żywca, Lipiec 2012
Beskid Śląski – DG03, Bystra k. Bielska-Białej, Czerwiec 2013
Pieniny - EG 34, Szlachtowa k. Szczawnicy, Wrzesień 2013
Nizina Śląska – CE 77, Szumirad k. Ozimka, Czerwiec 2018

UWAGI

Grupa owocników

 

Rhizopogon abietis na wszystkich etapach rozwoju jest stosunkowo łatwa do oznaczenia na podstawie cech makroskopowych. Wśród innych gatunków wyróżniają ją różowawe za młodu i bordowo-umbrowe barwy w owocnikach dojrzałych, barwna reakcja z KOH na powierzchni owocnika oraz obecność pojedynczych czarnych ryzomorf. W trakcie badań mikroskopowych należy zwrócić uwagę na charakterystyczną budowę perydium, obecność oleiferów w tramie, oraz obcięte podstawy zarodników.

Perydium Rhizopogon abietis reprezentuje typ budowy perydium: Abietis, jako jedną z kluczowych cech oznaczeniowych rodzaju Rhizopogon (Martin 1996). Pozostałe typy budowy perydium to: Luteolus, Roseolus, Villosulus oraz Corsicus.