.
.
.
.

 

 

Rhizophagus fasciculatus (Thaxt.) C. Walker & A. Schüßler 2010

Syn. Endogone arenacea Thaxt. 1922; Endogone fasciculata Thaxt. 1922; Glomus fasciculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe 1974; Palaeomycites butleri (F. Rosend.) Kalgutkar & Janson 2000; Rhizoglomus fasciculatum (Thaxt.) Sieverd., G.A. Silva & Oehl 2014
Poz. Syst. Glomeraceae, Glomerales, Incertae sedis, Glomeromycetes, Glomeromycota, Fungi

Gleba dojrzałego sporokarpu
Dojrzały sporokarp
Sporokarpy w stadium schyłkowym

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Dojrzałe sporokarpy

 

Sporokarpy o średnicy 0,5-1,5 cm, nieregularne, guzowate – w zarysie owalne ale równie często o chaotycznych kanciastych kształtach. Na przekroju brak widocznej warstwy perydialnej o strukturze innej niż gleba. Powierzchnia za młodu biało-kremowa, potem żółtawa, oliwkowa, czerwonawa do ciemnobrązowej w schyłkowym okresie dojrzałości . Często z wrośniętymi cząstkami gleby lub szczątkami roślinności. Gleba na przekroju w kolorze powierzchni sporokarpu. Homogeniczna, jednorodna, utworzona przez strzępki i liczne chlamydospory widoczne już pod niewielkim powiększeniem. Konsystencja sporokarpu zwarta, chrząstkowata. Zapach nieprzyjemny, kwaśny.

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Chlamydospory

 

Charakterystyczny dla gatunku całkowity brak warstwy perydialnej. Powierzchnię owocnika oraz glebę tworzą strzępki oraz tworzące się na ich końcach chlamydospory. Kuliste, o średnicy 60-130(160) μm, za młodu hialinowe, potem zabarwione na bladożółto, a w okresie pełnej dojrzałości żółto-brązowe. W odczynniku Melzera intensywnie wybarwiają się na pomarańczowo-żółto, czerwono lub czerwono-brązowo. Wypełnione oleistymi kroplami o różnej wielkości. Chlamydospory otoczone żółto-brązową ścianką o grubości 4-7 μm i niejednorodnej, delikatnie żyłkowanej powierzchni.

 

Chlamydospory Rhizophagus fasciculatus

SIEDLISKO

 

 

 

 

Rhizophagus fasciculatus wyrasta na żyznych, humusowych glebach bogatych w składniki odżywcze. Tworzy endomikoryzy z wieloma gatunkami roślin zielnych, zarówno dziko rosnących jaki i uprawnych – polowych lub ogrodowych. Wyrasta w powierzchniowej warstwie gleby, w ściółce lub wśród resztek roślinności ale często również na głębokości kilku centymetrów pod powierzchnią gleby. Sporokarpy zawsze wyrastają w licznych grupach. Dojrzałe okazy można zbierać przez cały rok, potrafią w dobrej kondycji przetrwać nawet kilkutygodniowe okresy silnych mrozów. Gatunek często spotykany na ruderalnych siedliskach antropogenicznych – starych ogrodach, nieużytkach rolnych czy składowiskach odpadów organicznych.

WYSTĘPOWANIE

 

Rhizophagus fasciculatus jest znany z niemal całego świata. W większości krajów Europy uchodzi za gatunek relatywnie rzadki. W Polsce znajdowany umiarkowanie często.

Wyżyna  Śląska – DF22, Rogoźnik k. Piekar Śląskich, Listopad 2008
Wyżyna Śląska – DF51, Chorzów, Sierpień 2010
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF 27, Złożeniec k. Smolenia, Lipiec 2011
Wyżyna Przedborska - DE 59, Dobromierz k. Przedborza, Sierpień 2011
Wyżyna Śląska – DF33, Siemianowice Śląski, Lipiec 2018


 

UWAGI

Dojrzałe sporokarpy

 

Rhizophagus fasciculatus jest makroskopowo bardzo podobny do wielu gatunków z rodzaju Glomus. Odróżnia go od nich całkowity brak warstwy perydialnej oraz silna reakcja barwna chlamydospor w odczynniku Melzera.