.
.
.
.

 

 

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. & C.Tul. 1851

Syn. Octaviania variegata Vittad. 1831; Elaphomyces muricatus f. variegatus (Vittad.) Ceruti
Poz. Syst. Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Paxillaceae, Melanogaster

Gleba dojrzałych owocników
Dojrzałe owocniki
Powierzchnia owocnika

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Grupa dojrzałych owocników

 

Owocniki bulwiaste, owalne rzadko nieregularne. Wielkość dojrzałych owocników 2-6 cm. Barwa powierzchnia owocnika bardzo zróżnicowana, ochrowo-żółta do ciemnobrązowej, często różowawa czy czerwonawa – kolory czasem bardzo jaskrawe. Owocniki matowe, czasem sprawiające wrażenie zamszowatych. Gleba za młodu biała, potem szaro-brązowa, w okresie pełnej dojrzałości brązowo-czarna do czarnej, poprzecinana białymi żyłkami płonnej tramy Miąższ sprężysty, zwarty o przyjemnym, ewidentnie, owocowym zapachu. Na powierzchni owocnika lub na przekroju gleby często można zaobserwować gutację ciemnobordowego, przeźroczystego soku. Owocniki często oplecione siatką czarno-brązowych ryzomorf. Najczęściej w okolicach podstawy owocnika, rzadziej na całej powierzchni.

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki M.variegatus

 

Perydium 200-500 μm, plektenchymatyczne, zbudowane z grubościennych, zabarwionych na jasnobrązowo – a fragmentarycznie na czarno brązowo - septowanych strzępek o średnicy 4-10 μm. Sprzążki obecne w większości strzępek. W warstwie powierzchniowej segmenty strzępek mają tendencję do rozdymania się i tworzenia wydłużonych, obłych komórek. Pojedyncze komórki mogę osiągać 10-20 μm średnicy. Płonna trama zbudowana z hialinowych strzępek ze sprzążkami, 2-7 μm średnicy. Podstawki cylindryczne 2-6 zarodnikowe, jednak najczęściej 4-zarodnikowe. Zarodniki bardzo zróżnicowane – owalne, czasem gruszkowate, kuliste lub cylindryczne. Charakterystyczną cechą gatunku jest częste występowanie zarodników zrośniętych (w literaturze takie zarodniki noszą nazwę bliźniaczych - geminate) o sercowatym kształcie. Szaro-brązowe do ciemnobrązowych zawsze z ciemniej zabarwioną, grubą ścianką. 6-10 x 3-6 μm, Q=1,3-1,7 (Q uśrednione z dużej próby zarodników o różnych kształtach z pominięciem zarodników sercokształtnych jako zbyt wypaczających wynik pomiaru).

Szczegóły budowy perydium M.variegatus.. Strzępki powierzchniowe z cylindrycznie rozdętymi komórkami

SIEDLISKO

 

Melanogaster variegatus preferuje żyzne, bogate w składniki odżywcze gleby  brunatnoziemne i rędzinowe. Wyrasta w warstwie humusu, do 3 centymetrów w głąb gleby ale również semihypogeicznie. Gatunek ciepłolubny, charakterystyczny dla cieplejszych regionów Europy. Mikoryzuje z wieloma gatunkami drzew liściastych. W Polsce zlokalizowany na czterech stanowiskach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na słonecznych, południowych stokach. Na wszystkich stanowiskach zasięg występowania pokrywał się ze stanowiskami czarnych gatunków Tuber.

WYSTĘPOWANIE

 

W Polsce gatunek rzadki. Historycznie podawany z kilku stanowisk w południowej Polsce. Współcześnie znajdowany sporadycznie, niemal wyłącznie na wapiennych wyżynach. Częściej podawany z innych krajów Europy, w Hiszpanii i Włoszech gatunek pospolity.


Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF26, Hutki-Kanki k. Olkusza, Sierpień 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF25, Niegowonice k. Zawiercia, Sierpień 2010
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF27, Birów k. Zawiercia, Październik 2015
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF06, Podlesice k. Zawiercia, Maj 2019

 

 

UWAGI

Grupa owocników

 

Zróżnicowanie kształtów zarodników i ich typowa, szaro-brązowa barwa są wyraźnie widoczne tylko u w pełni dojrzałych owocników. W okazach młodszych zarodniki zarówno wyglądem jak i wielkością przypominają zarodniki M. broomeanus. Tu najpewniejszą metoda oznaczeniową jest zlokalizowanie zarodników sercokształtnych (geminate) widocznych już we wczesnej fazie dojrzałości grzyba – a nie spotykanych w żadnym innym gatunku z rodzaju Melanogaster.

Polska nazwa gatunku to czarnobrzuszek połyskliwy.