.
.
.
.

 

 

Melanogaster tuberiformis Corda 1831

Syn. Hyperrhiza tuberiformis (Corda) Kuntze, 1898
Poz. Syst. Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Paxillaceae, Melanogaster

Gleba dojrzałych owocników
Grupa młodych owocników
Powierzchnia owocnika

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Grupa dojrzałych owocników

 

Owocniki bulwiaste, kuliste do owalnych, rzadko nieregularne. Wielkość dojrzałych owocników 2-4 cm. Barwa powierzchnia rdzawo-brązowa do ciemnobrązowej, kolory czasem bardzo jaskrawe. Owocniki matowe, sprawiające wrażenie silnie zamszowatych. Gleba za młodu kremowo-biała, potem szaro-brązowa, w okresie pełnej dojrzałości brązowo-czarna do czarnej, poprzecinana białymi lub żółtymi żyłkami płonnej tramy Miąższ sprężysty, zwarty o ostrym, chemicznym zapachu. Na powierzchni owocnika lub na przekroju gleby często można zaobserwować gutację ciemnobordowego, przeźroczystego soku. Owocniki często oplecione siatką czarno-brązowych ryzomorf. Najczęściej w okolicach podstawy owocnika, rzadziej na całej powierzchni.

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki M.tuberiformis

 

Perydium 200-500 μm, plektenchymatyczne, zbudowane z grubościennych, zabarwionych na jasnobrązowo – a fragmentarycznie na czarno-brązowo - septowanych strzępek o średnicy 4-12 μm. Sprzążki obecne w większości strzępek. W warstwie powierzchniowej szczytowe segmenty strzępek mają tendencję do rozdymania się i tworzenia główkowatych, kulistych zakończeń. Płonna trama zbudowana z hialinowych strzępek ze sprzążkami, 2-7 μm średnicy. Podstawki cylindryczne 2-6 zarodnikowe, jednak najczęściej 4-zarodnikowe. Zarodniki regularnie owalne, czasem jajowate ze zwężającą się podstawą, zawsze z niewielkimi, krótkimi, prostymi wyrostkami sterygmalnymi (apiculus). Brązowe do ciemnobrązowych zawsze z ciemniej zabarwioną, grubą ścianką. 9-15 x 5-9 μm, Q=1,4-1,7

 

Szczegóły budowy perydium M.tuberiformis. Strzępki powierzchniowe z główkowatymi zakończeniami

SIEDLISKO

 

Melanogaster tuberiformis – podobnie jak inne gatunki tego rodzaju - preferuje żyzne, bogate w składniki odżywcze gleby brunatnoziemne i rędzinowe. Wyrasta w warstwie humusu, do 3 centymetrów w głąb gleby ale również semihypogeicznie. W Europie uznawany za gatunek typowy dla położeń górskich lub podgórskich. W Polsce odkryty na dwóch stanowiskach wyżynnych. W obu wypadkach owocniki wyrastały na wapiennych glebach o pH 7,4-7,8 w świetlistych buczynach, w grubej warstwie liściastej ściółki. Dojrzałe owocniki można znaleźć od lipca do listopada.

WYSTĘPOWANIE

 

W chwili odkrycia nie były znane doniesienia o występowaniu tego gatunku Melanogaster w Polsce. W Europie gatunek rzadki, sporadycznie podawany z nielicznych stanowisk. Częściej znajdowany jedynie we Francji i Włoszech.


Wyżyna Przedborska - DE59, Góry Mokre k. Przedborza, Sierpień 2008
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF77, Czernichów k. Skawiny, Październik 2015

 

 

 

UWAGI

Dojrzałe owocniki

 

Bliźniaczym gatunkiem M. tuberiformis jest M. macrosporus. Jedyna zauważalna różnica pomiędzy tymi dwoma gatunkami to nieco węższe zarodniki u M. macrosporum o współczynniku Q=1,9-2,1.