.
.
.
.

 

 

Leucophleps aculeatispora Fogel 1979

Syn. Corditubera aculeatispora (Fogel) Malencon 1983
Poz. Syst. Albatrellaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

Gleba dojrzałego owocnika
Powierzchnia owocnika
Grupa dojrzałych owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Owocnik we wczesnej fazie dojrzałości

 

Owocniki kuliste lub owalne, czasem o nieregularnych kształtach i średnicy 1-4 cm. Powierzchnia owocnika matowa, szorstka, czasem sprawiająca wrażenie zamszowatej. Za młodu biało-żółtawa, kremowa, w okresie pełnej dojrzałości ochrowo-brązowa z wieloma ciemniejszymi plamami w odcieniach czerwono-brązowych czasem zielonkawych. Gleba bardzo długo śnieżnobiała, w owocnikach w pełni dojrzałych ochrowa. Na przekroju regularnie labiryntowata, zbudowana z niewielkich komór o chaotycznych kształtach. U podstawy owocnika można często zaobserwować niewielkie brudnobiaławe ryzomorfy. Miąższ o nieprzyjemnym, lekko kwaskowatym smaku i silnym zapachu gnijącej kapusty.

 

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w KOH 5%

Zarodniki w odczynniku Melzera

 

Perydium plektenchymatyczne zbudowane z chaotycznie splecionych, cienkościennych, septowanych strzępek o średnicy 3-8 μm. Czasem można zaobserwować pojedyncze,  owalne komórki rozdęte do 10-20 μm. W młodych owocnikach skrajne segmenty strzępek  czasem wystają nad powierzchnię perydium, przyjmując formę dermatocystyd 20-40 μm. Zarodniki kuliste lub szerokoowalne o średniej wielkości 12-18 x 10-16 μm, Q=1,0-1,2. Początkowo hialinowe, potem bladożółtawe, w masie wyraźnie żółte, grubościenne, ze ścianką do 3 μm grubości. Zarodniki pokryte drobnymi kolcami do 1 μm wysokości, otoczone żelatynowatą otoczką o grubości 1,5-2,5 μm. Podstawki maczugowate, wydłużone, hialinowe, cienkościenne, 40-60 x 15-20 μm, 2-4 zarodnikowe. Trama hymenialna plektenchymatyczna, zbudowana z hialinowych cienkościennych strzępek 2-6 μm średnicy.

 

Przekrój perydium
Strzępki perydium
Dermatocystydy perydialne

SIEDLISKO

 

 

 

 

Leucophleps aculeatispora jest gatunkiem charakterystycznym dla podgórskich i górskich lasów iglastych. Mikoryzuje głównie z Picea abies, rzadziej z Abies alba. Preferuje gleby o obojętnym lub nieco kwaśnym pH. Wyrasta w miejscach pozbawionych roślinności zielnej, cienistych i charakteryzujących się dużą wilgotnością. Często w glebie przemieszanej ze znaczną ilością rumoszu skalnego. Owocniki wyrastają w dużych grupach, niezbyt głęboko pod powierzchnią gleby, a często w iglastej ściółce – semihypogeicznie. Dojrzałe okazy można zbierać od września do późnej jesieni.

WYSTĘPOWANIE

 

Leucophleps aculeatispora jest gatunkiem bardzo rzadkim. W Polsce stwierdzony po raz pierwszy w 2010 roku. Znany z nielicznych krajów Europy ale wszędzie uznawany za gatunek rzadki. Nieco częstszy w Ameryce Północnej.

Gorce – EG 22, Ochotnica Górna k. Nowego Targu, Październik 2010
Beskid Mały – DG 15, Korbielów k. Żywca, Grudzień 2014
Pieniny - EG 34, Szlachtowa k. Szczawnicy, Wrzesień 2020

 

 

 

UWAGI

Grupa dojrzałych owocników

 

Leucophleps aculeatispora jest gatunkiem bardzo charakterystycznym. Pewne podobieństwo wykazują jedynie gatunki z rodzaju Leucogaster. Można go natomiast pomylić z innymi gatunkami w obrębie rodzaju – L. magnata, L. levispora oraz L. spinispora. Wymienione taksony makroskopowo są bardzo podobne. Różnią się niuansami w budowie mikroskopowej i wymagają szczegółowej analizy mikromorfologicznej.