.
.
.
.

 

 

Hysterangium calcareum Hesse 1891

Poz. Syst. Hysterangiaceae, Hysterangiales, Phallomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

Przekrój owocnika
Kolumella
Owocniki z typową grzybnią

 

CECHY MAKROSKOPOWE

 

 

Owocniki najczęściej regularnie kuliste lub owalne. Wielkość owocników 1-4 cm. Zewnętrzna warstwa perydium za młodu biała, potem szarawa. Powierzchnia perydium gładka, matowa. Perydium trwałe, sprężyste, trudno oddziela się od gleby, również w starszych owocnikach. U podstawy owocnikach charakterystyczna zawiązka grzybniowa z której wyrastają rozległe, chaotycznie splątane wiązki białej grzybni. Gleba młodych owocników biało-seledynowa potem szaro-zielona, szaro-niebieska, w stadium pełnej dojrzałości wyraźnie zielonkawa, niebieskawa lub prezentująca zakres barw przejściowych pomiędzy kolorem niebieskim i zielonym. Gleba na przekroju labiryntowata, komory hymenialne nieregularne, zróżnicowane w kształcie i wielkości, bardzo długo pełne. W glebie, najczęściej w środku owocnika tworzy się płonna kolumella. Kolumella często rozległa, rozlana, przerastająca cały owocnik. Konsystencja owocników chrząstkowata, jędrna. Zapach świeżych owocników nieznaczny przyjemny, owocowy. Brak wyraźnego smaku.

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki H.calcareum

 

Perydium jednowarstwowe 300-600 μm grubości, plektenchymatyczne. Zbudowane ze splecionych strzępek o mniej więcej równoległym, do powierzchni owocnika, przebiegu. Strzępki cienkościenne, niekiedy nieznacznie inkrustowane, hialinowe lub lekko zabarwione na bladożółto. Strzępki o średnicy 2-6 μm, bez elementów rozdętych. Zarodniki za młodu hialinowe, potem bladozielonkawe w owocnikach dojrzałych. Zarodniki wydłużone, lancetowate o średniej wielkości 12-16 x 4-6 μm, Q=2,4-3,1 Qm=2,7 z krótkimi nieznacznymi wyrostkami sterygmalnymi (apiculus) i słabo zaznaczonym wyrostkiem szczytowym (apex). Na konturze zarodników można zaobserwować delikatne fałdy cienkiego, hialinowego perysporium, ściśle przylegającego do zarodnika. Podstawki bezbarwne, cienkościenne, najczęściej 2-4 zarodnikowe.

 

Szczegóły budowy plektenchymatycznego perydium

SIEDLISKO

 

 

Hysterangium calcareum rośnie wyłącznie w lasach liściastych i jest mikoryzowo związany z Fagus sylvatica. Preferuje gleby rędzinowe o dużej zawartości węglanu wapnia. W Polsce zlokalizowany na jednym stanowisku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Owocniki zlokalizowano na słonecznym południowym stoku porośniętym młodą buczyną. Wyrasta płytko, tuż pod warstwą liściastej ściółki, a czasem nawet w samej ściółce. Zawsze w licznych grupach. Dojrzałe owocniki można zbierać od lipca do listopada.

WYSTĘPOWANIE

 

W chwili zlokalizowania pierwszego stanowiska nie były znane doniesienia o występowaniu tego gatunku w Polsce. W Europie znajdowany bardzo rzadko. Szerzej znany z Niemiec, Włoch i Francji.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF26, Ogrodzieniec k. Zawiercia, Październik 2009

 

 

 

UWAGI

 

 

 

Makroskopowo Hysterangium calcareum jest bardzo trudny do odróżnienia od innych gatunków w obrębie rodzaju. Wśród podobnych gatunków wyróżnia go jednowarstwowe, plektenchymatyczne perydium bez segmentów rozdymających się w struktury komórkowe, rozmiar zarodników, oraz bardzo obfita, biała grzybnia, gęsto oplatająca owocniki.
Perydium świeżych owocników reaguje na spirytus 90% i zabarwia się na krótki czas na kolor ciemnofioletowy.

Odkrywca tego gatunku Rudolph Hesse, uznał go za gatunek jadalny – choć o niewielkiej wartości kulinarnej (Hesse 1890).