.
.
.
.

 

 

Hydnotrya tulasnei Berk. & Broome 1846

Syn. Hydnobolites carneus Corda1854; Hydnotrya carnea (Corda) Zobel 1854
Poz. Syst. Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi

Gleba owocnika
Młody owocnik
Grupa dojrzałych owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Owocnik we wczesnej fazie dojrzałości

 

Owocniki kuliste lub owalne, czasem o nieregularnych kształtach. Zawsze z wieloma kanałami i wewnętrznymi fałdami, 1-3 cm średnicy. Powierzchnia owocnika matowa, szorstka, za młodu żółtawa, kremowa, żółto-czerwona, do intensywnie czerwonej lub czerwono-brązowej w okresie pełnej dojrzałości. Gleba na przekroju labiryntowata z przenikającymi się fałdami i pustymi komorami wewnątrz owocnika. Fałdy i wnętrza komór wysłane warstwą hymenialną - zawsze nieco jaśniejszą. Brak charakterystycznego smaku i zapachu

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w worku

 

Zewnętrzna warstwa perydium pseudoparenchymatyczna, zbudowana z 3-6 warstw grubościennych, zabarwionych na żółto-brązowo komórek o średnicy 10-15 μm. Czasem można zaobserwować pojedyncze, bardzo duże komórki do 25-30 μm. Głębsze warstwy perydium zbudowane z ciasno splecionych, hialinowych strzępek o średnicy 3-7 μm. Powierzchnia fałd wewnętrznych zbudowana z grubościennych septowanych strzępek o średnicy 3-10 μm. Skrajne segmenty strzępek wystają nad powierzchnię perydium, przyjmując formę pseudodermatocystyd. W okolicach ujść komór wewnętrznych i fałd perydium można zaobserwować niejednorodne sekcje pseudoparenchymatyczne. Worki owalne, wydłużone, czasem gruszkowate. Średnia wielkość worków 150-200 x 40-90 μm. Worki zawsze 8-zarodnikowe, zdecydowana przewaga worków z zarodnikami ułożonymi w dwóch rzędach. Parafizy długie, cylindryczne, septowane, obłe na szczycie, 190-230 x 4-8 μm. Zarodniki kuliste o średniej wielkości 25-35 μm, początkowo hialinowe, potem żółto-czerwone, czerwono-brązowe w fazie pełnej dojrzałości. Zarodniki pokryte obłymi, nieregularnie rozmieszczonymi, dużymi brodawkami do 5 μm wysokości i otoczone grubym ciemnobrązowym egzosporium 3-7 μm.

Palisadowy układ worków
Perydium zewnętrzne
Powierzchnia fałd wewnętrznych

SIEDLISKO

 

 

 

 

Hydnotrya tulasnei nie ma szczególnych wymagań siedliskowych. Wyrasta we wszelkich typach gleb o zarówno kwaśnym jak i zasadowym pH. Mikoryzuje przede wszystkim z Fagus sylvatica ale również z innymi drzewami liściastymi. Wyrasta bardzo płytko, na granicy gleby i liściastej ściółki, bardzo często semihypogeicznie – ale zawsze w miejscach pozbawionych roślinności zielnej. Owocniki pojawiają się bardzo wcześnie bo już w kwietniu, maju ale dojrzałość osiągają na przełomie lata i jesieni. Częściej znajdowana na obrzeżach, na ścieżkach, drogach i polanach niż w głębi lasu.

WYSTĘPOWANIE

 

Hydnotrya tulasnei jest gatunkiem pospolitym, często występującym i często znajdowanym w całej Polsce. W krajach europejskich równie częsta. Znana z Ameryki Północnej i Azji.

Beskid Żywiecki – DG 04, Góra Grojec k. Żywca, Wrzesień 2006
Wyżyna Przedborska - DE 59, Dobromierz k. Przedborza, Sierpień 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska DF 66, Babice k. Chrzanowa, Czerwiec 2009
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF26, Ogrodzieniec k. Zawiercia, Październik 2010
Wyżyna Śląska – DF33, Siemianowice Śląski, Lipiec 2013
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF25, Niegowonice k. Zawiercia, Sierpień 2018
Beskid Mały – DF 96, Koziniec k. Wadowic, Sierpień 2019

 

 

UWAGI

Parafizy H.tulasnei

 

Hydnotrya tulasnei jest w niektórych krajach uznawana za gatunek jadalny. W podgórskich i górskich lasach świerkowych można spotkać gatunek siostrzany Hydnotrya bailii. Oba taksony różni układ zarodników w workach oraz partner mikoryzowy. Zarodniki w workach H. bailii są ułożone w jednym rzędzie, a gatunek mikoryzuje wyłącznie z Picea abies.

Polska nazwa gatunku to truflica kasztanowata.