.
.
.
.

 

 

Hydnotrya bailii Soehner 1959

Poz. Syst. Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Ascomycota, Fungi

Gleba dojrzałego owocnika
Mlody owocnik
Grupa dojrzałych owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Owocnik we wczesnej fazie dojrzałości

 

Owocniki kuliste lub owalne, czasem o nieregularnych kształtach. Zawsze z wieloma kanałami i wewnętrznymi fałdami, 1-3 cm średnicy. Powierzchnia owocnika matowa, szorstka, za młodu żółtawa, kremowa, żółto-czerwona, do intensywnie czerwonej lub czerwono-brązowej w okresie pełnej dojrzałości. Gleba na przekroju labiryntowata z przenikającymi się fałdami i pustymi komorami wewnątrz owocnika. Fałdy i wnętrza komór wysłane warstwą hymenialną - zawsze nieco jaśniejszą. Brak charakterystycznego smaku i zapachu

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w worku

 

Zewnętrzna warstwa perydium pseudoparenchymatyczna, zbudowana z 3-6 warstw grubościennych, zabarwionych na żółto-brązowo komórek o średnicy 10-15 μm. Czasem można zaobserwować pojedyncze, bardzo duże komórki do 25-30 μm. Głębsze warstwy perydium zbudowane z ciasno splecionych, hialinowych strzępek o średnicy 3-7 μm. Powierzchnia fałd wewnętrznych zbudowana z grubościennych septowanych strzępek o średnicy 3-10 μm. Skrajne segmenty strzępek wystają nad powierzchnię perydium, przyjmując formę pseudodermatocystyd. W okolicach ujść komór wewnętrznych i fałd perydium można zaobserwować niejednorodne sekcje pseudoparenchymatyczne. Worki owalne, wydłużone, czasem gruszkowate. Średnia wielkość worków 190-260 x 25-40 μm. Worki zawsze 8-zarodnikowe, zdecydowana przewaga worków z zarodnikami ułożonymi w jednym rzędzie. Parafizy długie, cylindryczne, septowane, obłe na szczycie, 190-300 x 4-8 μm. Zarodniki kuliste o średniej wielkości 25-35 μm, początkowo hialinowe, potem żółto-czerwone, czerwono-brązowe w fazie pełnej dojrzałości. Zarodniki pokryte obłymi, nieregularnie rozmieszczonymi, dużymi brodawkami do 5 μm wysokości i otoczone grubym ciemnobrązowym egzosporium 3-7 μm.

Palisadowy układ worków
Perydium zewnętrzne
Powierzchnia fałd wewnętrznych

SIEDLISKO

 

 

 

Hydnotrya bailii wyrasta na glebach o bardzo zróżnicowanym pH. Preferuje lasy podgórskie i górskie, gdzie mikoryzuje wyłącznie z Picea abies. Znajdowana częściej na obrzeżach lasu, w jednorodnej ściółce świerkowej, nigdy głęboko pod powierzchnią gleby, a bardzo często semihypogeicznie. Znane są stanowiska z położeń górskich o wysokości 1500-1700 m n.p.m.  

WYSTĘPOWANIE

 

Hydnotrya bailii jest w Polsce gatunkiem pospolitym i często występującym, jednak jej stanowiska opisane w literaturze nie są zbyt liczne. Prawdopodobnie często bywa mylnie oznaczana jako jej siostrzany takson – Hydnotrya tulasnei. W krajach europejskich równie częsta.


Beskid Mały – DF 96, Koziniec k. Wadowic, Sierpień 2011
Beskid Żywiecki – DG 04, Góra Grojec k. Żywca, Wrzesień 2013
Beskid Zachodni – DG16, Zawoja k. Żywca, Wrzesień 2013  
Gorce – EG22, Ochotnica Górna k. Nowego Targu, Wrzesień 2016

 

 

UWAGI

Parafizy H.bailii

 

W lasach liściastych lub mieszanych można spotkać gatunek siostrzany Hydnotrya tulasnei. Oba taksony różni układ zarodników w workach oraz partner mikoryzowy. Zarodniki w workach H. tulasnei są ułożone w dwóch rzędach, a gatunek mikoryzuje wyłącznie z drzewami liściastymi – głównie z Fagus sylvatica.