Genea sphaerica Tul. & C.Tul. 1851

Syn. Genea sphaerica var. lazzarii G. Gross 1996
Poz. Syst. Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Gleba owocnika
Grupa owocników
Powierzchnia owocników

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Dojrzałe owocniki

 

Owocniki kuliste lub owalne, najczęściej regularne, 0,5-1,0 cm średnicy. Kolor powierzchni owocnika ciemnobrązowy do czarnego. Powierzchnia pokryta piramidalnymi, drobnymi brodawkami o nieregularnych kształtach. W szczytowej części owocnika zawsze obecne ostiolum – we wczesnym okresie dojrzałości zamknięte. U podstawy owocnika gęsta kępka sznurów grzybniowych. Gleba w postaci fałd o nieregularnym przebiegu. Biała do szarobiałej, z warstwą czarnego lub brązowego epitecjum. Brak określonego smaku i zapachu owocnika.

 

 

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w workach

 

Perydium i epitecjum pseudoparenchymatyczne zbudowane z dużych poligonalnych lub okrągławych, grubościennych komórek o średnicy 20-45 μm. Komórki warstwy zewnętrznej zabarwione na rdzawobrązowo, głębiej hialinowe. Worki cylindryczne z dolną częścią zwężającą się długi trzonek. Średnia wielkość worków 250-350 x 25-40 μm. Worki zawsze 8-zarodnikowe z zarodnikami ułożonymi w rzędzie. Parafizy długie, cylindryczne, septowane, obłe na szczycie, 290-400 x 4-8 μm. Zarodniki elipsoidalne o średniej wielkości 25-35 x 23-30 μm, początkowo hialinowe, potem żółtawe. Zarodniki pokryte obłymi, okrągławymi, niedużymi brodawkami do 1,5-3,5 μm wysokości. Szczyt brodawek często tępy, obcięty, lub poszarpany. Brodawki wyraźnie odseparowane od siebie.

 

Perydium i epitecjum
Komórki perydium
Parafizy

SIEDLISKO

 

 

 

Genea sphaerica wyrasta w lasach liściastych lub mieszanych. Najczęstszym partnerem mikoryzowym jest Fagus sylvatica lub Corylus avellana. Wszystkie stanowiska zlokalizowano na luźnych glebach przemieszanych z rumoszem skalnym, zawierających znaczne ilości węglanu wapnia, zawsze w rejonach pozbawionych roślinności zielnej. Gleby o wysokim, zasadowym pH – 7,8-8,5. Owocniki wyrastały płytko, do 2-3 cm pod powierzchnią gleby. Dojrzałe owocniki można znaleźć od lipca do listopada.

WYSTĘPOWANIE

 

W chwili zlokalizowania pierwszego stanowiska nie były znane doniesienia o występowaniu tego gatunku na obszarze Polski. Wszystkie gatunki Genea są rzadkimi lub rzadko znajdowanymi grzybami hypogeicznymi. W krajach Europy uznawana za takson rzadki. Częściej podawana jedynie z Włoch i Francji.


Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF06, Podlesice k. Zawiercia, Listopad 2006
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska DF 66, Babice k. Chrzanowa, Czerwiec 2007
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF26, Ogrodzieniec k. Zawiercia, Październik 2009
Wyżyna Śląska – DF02, Psary k. Tarnowskich Gór, Czerwiec 2013
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF25, Niegowonice k. Zawiercia, Sierpień 2018

 

UWAGI

Worki z dojrzałymi zarodnikami

 

G. sphaerica makroskopowo jest bliźniaczo podobna do G. lespiaultii i G. lobulata. Te trzy taksony można rozróżnić tylko w trakcie badań mikromorfologicznych, szczególną uwagę zwracając na urzeźbienie zarodników oraz budowę parafiz i worków.


Polska nazwa gatunku to genea kulista.