.
.
.
.

 

 

Genea fragrans (Wallr.) Paoletti 1889

Syn. Hydnocaryon fragrans Wallr. 1833; Genea klotzschii Berk. & Broome 1846
Poz. Syst. Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Powierzchnia owocnika i ostiolum
Przekrój mlodego owocnika
Trzonkopodobna podstawa

 

CECHY MAKROSKOPOWE

 

 

 

 

Owocniki nieregularne, guzowate o wielkości 1-2 cm. Zawsze z wyraźnym ostiolum umiejscowionym na szczycie owocnika, oraz podstawą w postaci niewielkiego trzoneczka z którego wyrastają sznury grzybni. Wnętrze owocnika w postaci jednej lub kilku pustych, nieregularnych komór. Młode owocniki często zmięśniałe, o ograniczonej pustej przestrzeni wewnątrz. Powierzchnia owocnika czarna, czarnobrązowa, rzadziej jasnobrązowa, pokryta drobnymi, piramidalnymi brodawkami. Gleba na przekroju, szara, szklistobiała czasem z odcieniem żółtawym lub brązowym. Warstwa hymenialna często charakteryzuje się nieregularnym, nieciągłym przebiegiem, zgodnym z kształtem owocnika. Zapach owocników nieznaczny, jedynie starsze owocniki nabierają nieprzyjemnego stęchłego zapachu. Smak nieokreślony.

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki w worku

 

Perydium i epitecjum pseudoparenchymatyczne, zbudowane z kulistych, wydłużonych komórek 10-25 μm. Worki cylindryczne z dolną częścią zwężającą się w rodzaj trzonka. Średnia wielkość worków 250-330 x 30-45 μm. Worki zawsze 8-zarodnikowe z zarodnikami ułożonymi w rzędzie. Parafizy długie, nitkowate 290-500 x 3-6 μm. Zarodniki elipsoidalne o średniej wielkości 25-45 x 20-30 μm, początkowo hialinowe, potem żółtawe. Zarodniki wyraźnie urzeźbione, pokryte tępymi, kanciastymi brodawkami do 4,5 μm wysokości. Czasem brodawki przyjmują postać piramidalnych stożków z poszarpanym szczytem.

 

Perydium i epitecjum
Komórki perydium
Parafizy

 

SIEDLISKO

 

 

 

 

Genea fragrans rośnie w lasach liściastych lub mieszanych. Najczęstszym partnerem mikoryzowym jest Fagus sylvatica, Corylus avellana oraz Quercus robur. Gatunek ten nie ma szczególnych wymagań glebowych, choć częściej bywa znajdowany w glebach zawierających znaczne ilości węglanu wapnia. Owocniki wyrastają stosunkowo głęboko, do 3-8 cm pod powierzchnią gleby. Dojrzałe owocniki można znaleźć od lipca do grudnia.

WYSTĘPOWANIE

 

Genea fragrans to gatunek znany w Polsce z kilku stanowisk historycznych. (podawany jako Genea klotzschii) Współcześnie znaleziony na dwóch lokalizacjach. W Europie znajdowany stosunkowo rzadko. Podawany z Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii oraz Turcji. Genea fragrans to jeden z rzadszych grzybów hypogeicznych.


Wyżyna Krakowsko-Częstochowska DF 66, Babice k. Chrzanowa, Sierpień 2009
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – DF 27, Złożeniec k. Smolenia, Wrzesień 2012

 

 

UWAGI

Perydium i palisadowy układ worków i parafiz

 

Genea fragrans jest makroskopowo bardzo podobna do G. verrucosa, G. compressa oraz G. pseudoverrucosa. Jednak wymienione gatunki charakteryzują się typowo kolczastą ornamentacją zaroników, podczas gdy brodawki zarodników G. fragrans maja szczyty tępę lub poszarpane.

Polska nazwa gatunku to genea ozdobna