.
.
.
.

 

 

Elaphomyces quercicola Ławrynowicz, Paz & Lavoise 2017

Baz. Elaphomyces muricatus f. quercicola Ławrynowicz 1988
Poz. Syst. Elaphomycetaceae, Eurotiales, Eurotiomycetidae, Eurotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Gleba owocników
Przekrój perydium owocnika
Powierzchnia owocnika

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Grupa owocników

 

Owocniki najczęściej regularnie kuliste lub owalne. W glebie zawierającej żwir lub kamienie niekiedy zdeformowane. Wielkość owocników 2–5 cm. Zewnętrzna warstwa perydium zawsze jaskrawa, żółto-czerwona, pomarańczowo-czerwona, u starszych owocników czerwono-brązowa. Powierzchnia owocnika wyraźnie brodawkowana. Brodawki długie, piramidalne, czasem przybierają postać ostrych kolców. Perydium na przekroju marmurkowate, zawsze w odcieniach czerwonych lub pomarańczowych, z regularnie przebiegającymi białymi żyłkami. Grubość perydium zależna od wieku owocnika. U młodych okazów zawsze grube, a wraz ze wzrostem owocnika coraz cieńsze, zanikające. Na ogół 1-6 mm grubości. Gleba młodych owocników szaro-pomarańczowa, potem czerwonawa, do czarno-czerwonej. We wczesnym stadium dojrzałości poprzecinana jasnymi dissepimentami tworzącymi na przekroju marmurkowaty wzór. Owocniki zawsze otoczone wyraźną, grubą i trudno usuwalną krustą utworzona przez strzępki grzybni i resztki ziemne i roślinne.

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki E.quercicola

 

Perydium wyraźnie dwuwarstwowe, 200-600 μm. Warstwę zewnętrzną - korteks - tworzą brodawki perydialne wraz z tkanką łączną. Brodawki zbudowane z sinusoidalnych, grubościennych strzępek zabarwionych na żółto-brązowo. Tkanka łączna zbudowana z prostych, równolegle ułożonych, septowanych, bezbarwnych strzępek. Perydium właściwe to warstwa chaotycznie splecionych, hialinowych strzępek o średnicy 3-7 μm. Worki owalne lub kuliste. Średnia wielkość worków 25-68 x 20-55 μm. Worki 2-4(8) zarodnikowe. Worki można zaobserwować tylko we wczesnym stadium dojrzałości, kiedy gleba zawiera wyraźne dissepimenta. W dalszej fazie wzrostu worki ulegają rozpadowi. Zarodniki kuliste o średniej wielkości 20-25 μm. Zarodniki wyraźnie urzeźbione, gęsto pokryte ostrymi drobnymi i cienkimi kolcami o średniej wielkości 1-3 μm. Kolce na szczytach haczykowato zagiętę, sprawiaja wrażenie jednorodnej "szczeciniastej " powierzchni.

Przekrój perydium
Strzępki brodawki perydialnej
Worki i młode zarodniki

SIEDLISKO

 

Elaphomyces quercicola rośnie w lasach liściastych i mieszanych. Jedynym opisanym dotąd partnerem mikoryzowym są różne gatunki Quercus. Gatunek ten - podobnie jak inne gatunki z rodzaju Elaphomyces nie ma szczególnych wymagań glebowych. Wyrasta do 6-8 cm pod powierzchnią gleby, zawsze w licznych grupach. Owocniki we wszystkich stadiach dojrzałości można zbierać cały rok. Elaphomyces quercicola z uwagi na szczelnie pokrywającą owocniki krustę w nieodróżnialnych od podłoża barwach bywa bardzo trudny do zauważenia.

WYSTĘPOWANIE

 

Gatunek bardzo rzadki. Po raz pierwszy zlokalizowany na obszarze Polski i opisany jako forma E. muricatus w 1988 r przez M. Ławrynowicz. Od tego czasu zlokalizowano kilka nowych stanowisk w Hiszpani oraz jedno we Francji (Paz et al. 2017).

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska DF 66, Babice k. Chrzanowa , Sierpień 2010


UWAGI

Gleba owocników we wczesnym stadium dojrzałości

 

Elaphomyces quercicola może byc mylony z innymi gatunkami w obrębie rodzaju, charakteryzującymi się marmurkowatym na przekroju, perydium. Wyróżnia go przede wszystkim wielkość owocników, bardzo żywe barwy zawsze z odcieniami czerwonymi i pomarańczowymi, oraz obecność szczelnej i grubej krusty.