.
.
.
.

 

 

Chamonixia caespitosa Rolland 1899

Syn. Hymenogaster caespitosus (Rolland) Soehner 1924; Leccinum caespitosum (Rolland) M. Kuo & B. Ortiz 2019
Poz. Syst. Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Przekrój owocnika
Powierzchnia owocnika
Młode owocniki

 

CECHY MAKROSKOPOWE

Grupa dojrzałych owocników

 

Owocniki bulwiaste, kuliste, owalne, czasem nieregularne. Wielkość owocników 1–3 cm. Zewnętrzna warstwa perydium za młodu biała, potem szarawa, wreszcie szaro-brązowa. Uszkodzone perydium w kontakcie z powietrzem atmosferycznych niemal natychmiast przybiera intensywnie niebieską barwę. Po kilkunastu minutach uszkodzone miejsca ciemnieją i przybierają kolor szaro-granatowy do czarno-granatowego. Powierzchnia perydium gładka, aksamitna, czasem sprawiająca wrażenie lekko zamszowatej. Gleba młodych owocników biała potem jasnoszara, w stadium pełnej dojrzałości szaro-brązowa. Owocnik na przekroju labiryntowaty, komory hymenialne średniej wielkości, nieregularne. U podstawy owocnika, najczęściej w jej centralnej części wyraźnie zaznaczona kolumella. Konsystencja owocników miękka, gąbczasta. Zapach stęchło-grzybowy, brak wyraźnego smaku.

CECHY MIKROSKOPOWE

Zarodniki C.caespitosa

 

Perydium 150-250 μm, w starszych owocnikach czasem miejscowo zanikające. Perydium plektenchymatyczne, dwuwarstwowe, zbudowane ze strzępek różnej wielkości. Cienka zewnętrzna warstwa suprapellis, 20-50 μm, zbudowana z hialinowych, septowanych strzępek o grubości 3-6 μm. Głębiej komórki strzępek rozdymają się do sporych rozmiarów, 10-45 x 5-25 μm, tworząc warstwę subpellis o strukturze podobnej do pseudoparenchymy. Zarodniki za młodu hialinowe, potem żółtawe do żółto-brązowych w owocnikach dojrzałych. Zarodniki elipsoidalne o średniej wielkości 14-25 x 11-16 μm. Zarodniki wyraźnie urzeźbione, podłużnie przebiegającymi 4-6 żebrami, o grubości 3-6 μm - widziane z góry, regularnie gwiaździste. Centralnie umieszczony u podstawy zarodnika, wyraźny apiculus o wielkości 2-6 μm. Podstawki maczugowate, bezbarwne, cienkościenne, najczęściej czterozarodnikowe, rzadko 5-8 zarodnikowe. Wielkość średnia 40 x 17 μm.

Przekrój perydium
Komórki perydium
Fragment hymenium

SIEDLISKO

 

 

 

 

Chamonixia caespitosa rośnie wyłącznie w lasach iglastych lub mieszanych i jest mikoryzowo związana z drzewami iglastymi - głównie Picea oraz Abies. Preferuje gleby rędzinowe o dużej zawartości węglanu wapnia ale znane są również pojedyncze stanowiska o glebach z neutralnym lub nawet nieco kwaśnym pH. Gatunek znany przede wszystkim ze stanowisk górskich. Jedynie w krajach skandynawskich znajdowany na niższych położeniach – do 600 m n.pm. Chamonixia caespitosa preferuje stanowiska o dużej wilgotności, zacienione, najczęściej strome stoki o wystawie północnej lub północno-wschodniej. Owocniki wyrastają w powierzchniowej warstwie gleby, często na granicy gleby i iglastej ściółki. Dojrzałe owocniki można znaleźć od czerwca do listopada.

WYSTĘPOWANIE

 

Gatunek Chamonixia caespitosa został znaleziony po raz pierwszy w Polsce w 1923 roku w Karkonoszach. W ostatnich latach odkryto szereg nowych stanowisk tego gatunku. W Europie rzadko znajdowany – w większości krajów ujęty na czerwonych listach gatunków zagrożonych. Znany przede wszystkim z krajów alpejskich: Austrii, Szwajcarii, Francji Niemiec i północnych Włoch, a także ze Szwecji, Finlandii, Norwegii, Czech i Słowacji, Podawany ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Beskid Mały – DG 15, Korbielów k. Żywca, Lipiec 2008
Wyżyna Kielecka – EE 83, Chęciny k. Kielc, Listopad 2009
Gorce – EG 22, Ochotnica Górna k. Nowego Targu, Październik 2010
Beskid Żywiecki – DG 04, Góra Grojec k. Żywca, Wrzesień 2014

 

UWAGI

Grupa owocników

 

Na uwagę zasługuje wyżynne stanowisko (Wyżyna Kielecka – EE 83, Chęciny k. Kielc, Listopad 2009), gdzie owocniki zlokalizowano na wysokości 340 m n.p.m. Było to jednocześnie najbogatsze ze stanowisk odkrytych w Polsce. W gęstym starodrzewiu świerkowym porastającym łagodny stok o wystawie wschodniej, zlokalizowano na obszarze  20 m2 około 30 dojrzałych owocników.

Polska nazwa tego gatunku to borowiczka niebieszczejąca.